Sprokies van Gebr. Grimm

 

Sprokies van Gebr. Grimm is een sprookjesboek in het Zuid-Afrikaans.

Het verscheen in 1929 in derde herziene druk in Kaapstad/Pretoria.

Thans, april 2015, verschijnt dit boekje opnieuw als facsimile van de derde druk in Uithoorn.


Het is een lief boekje, maar ook heel interessant omdat je hieraan kunt zien hoe onze Nederlandse taal zich sinds midden 17e eeuw heeft ontwikkeld in Afrika.

Wil je je een voorstelling geven van het Nederlands in het midden van de 17e eeuw, kijk dan naar onze uitgave van Dirck de Bray, elders op deze website.

Boeiend om te zien hoe één taal zich in twee richtingen zo anders heeft kunnen ontwikkelen.

Maar leuk is vooral dat je de sprookjes echt goed kunt lezen, ook al om dat iedereen de verhaaltjes wel kent.


We hebben de 1929 uitgave gescand in hoge resolutie (600 dpi), vlekken verwijderd en de aldus geschoonde pagina’s middels Indesign in een nette opmaak gezet.

Dank aan de bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis te Amsterdam, die ons het boekje ter beschikking stelde. Enige jaren geleden alweer hebben we de oude band vervangen door een nieuwe, zie onderstaande plaatjes.


Het boekblok van de 1929 uitgave meet 13,8 x 16,8 cm,  met wat schaars kop- en staartwit.

In deze facsimile geven we iets meer wit rondom maar dat geeft geen belemmering voor wie toch de oude maten wil aanhouden. Het boekje omvat 128 pagina’s; er is een katern met colofon aan toegevoegd en het wordt geleverd met twee extra blanco katernen van 16 pagina’s elk.

Het boekje telt 80 illustraties waarvan één in kleur; deze is, evenals die in 1929, op een apart vel gedrukt en kan op bladzijde 4 worden ingeplakt, We adviseren sterk om de illustratie alleen aan de kopkant met een klein lijntje lijm te plakken om kromtrekken van de pagina te vermijden. De andere 79 illustraties zijn deels in silhouet, maar er zijn ook veel plaatjes die zich heel goed lenen om zelf in te kleuren (midden 17e eeuw heette dat nog ‘afsetten’).


Je kunt het hele boekje lezen, click maar op Sprokies van Grimm voor website lowres.pdf.

Vanzelfsprekend is deze website versie in lage resolutie, maar toch nog 245 MB groot.


De prijs voor het boekje met de extra blanco katernen is  € 19,00.


‘t Ambachthuys te Den Haag heeft dit boekje geselecteerd voor Koppermaandag 11 januari 2016; je kunt de katernen zowel bij ‘t Ambachthuys als bij Atelier De Ganzenweide bestellen.


Bijgeleverd worden de kleurenillustratie voor pagina 4 en ook het plaatje dat in 1929 op het voorplat is gelijmd; we geven deze plaatjes in duplo, wie weet wil je het ook gebruiken voor een omslagdoos of anderzins.

Voor wie het zelf wil printen, click op plaatje 1 voor blz 4.jpg en Plaatje 2 op voorplat.jpg voor de jpegs van de plaatjes.


De katernen zijn ook te bestellen bij Uitgeverij Boekblok te Hilversum.